Tydelige krav til regjeringen fra LO Rogaland sin regionkonferanse.

Tydelige krav til regjeringen fra LO Rogaland sin regionkonferanse.

Etter lang tid med pandemi, restriksjoner og hjemmekontor var det godt å endelig kunne møtes fysisk igjen. Bak oss har vi en valgkamp som resulterte i et nytt stortingsflertall og en ny regjering. 8 år med borgerlig politikk har satt sine dype spor. Nå starter oppryddingen. Nå er det vanlige folks tur.

Selv om vi har fått en ny rød-grønn regjering skal vi jobbe aktivt for at våre saker blir fulgt opp på en god måte i stortinget. Våre tillitsvalgte og fagforeninger i Rogaland har store forventninger, og ikke minst krav til den nye regjeringen.

Noen av sakene som ble vedtatt på regionkonferansen:

  • En nasjonal norgesmodell for seriøsitetskrav må snarest på plass. Kollektiv søksmålsrett må gjeninnføres.

  • Rekommunalisering og fellesskapsløsninger må erstatte velferdsprofitører, konkurranseutsetting, anbud og privatisering.

  • Forretningsmodellen til bemanningsbyråene har ingen samfunnsverdi og må̊ avvikles i sin nåværende form. Begrense adgangen til midlertidige ansettelser, bruk av enkeltmannsforetak og innleie fra bemanningsbyråer.

  • Strømsjokk og høye priser må møtes av en sosial politikk som sikrer vanlige folk levelige priser, og forutsigbarhet for industri og næringsliv. Kraftnæringen må reguleres med sikte for å sikre forutsigbarhet mot store svingninger i energiprisene. Ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene og høy strømpris på kontinentet må eksporten av strøm reduseres for å ikke gi strømsjokk i Sør-Norge.

  • Norsk sokkel skal fortrinnsvis elektrifiseres ved bruk av havvind, og ikke ved kraft fra land.

  • Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. Fattede vedtak om ACER må reverseres, for å få en tilstrekkelig styring av de nasjonale interessene.

  • Forslaget til reformert AFP som foreligger avvises, og det jobbes heller videre med å løse problemene i dagens AFP-ordning for å beskytte sliterne i arbeidslivet. Folketrygden skal være bærebjelken i norsk pensjonssystem.

Alle uttalelsene kan leses i sin helhet her.

 

01.11.2021 09:43