Kontakt informasjon

Ta gjerne kontakt med oss!

Arbeidernes Hus,

Strandagata 147

5527, Haugesund

Tlf.: 916 11 989
E-post: loin-r@online.no

Sjekk gjerne ut vår Facebook side

Strandgata 147, Haugesund

Vi holder til i Arbeidernes Hus

Remy Penev sitter i styret som kasserer. Han er frikjøpt 60%, og har kontor i Haugesund. Utenom vervet som kasserer jobber han som maskinfører for Aartun Transport ved smelteverket i Sauda.

LOINR har ikke fast kontortid, men bruker mesteparten av tiden på oppsøkende virksomhet.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

Vår hovedoppgave er å løfte frem og jobbe politisk for våre fagforeninger i Nord-Fylket.

Styret 2020 - 2021

Verv

Navn

Fagforening

Leder

Steffen Høiland

Fellesforbundet avd. 57

Nestleder

Herdis Gunn Rødne

Fagforbundet Haugesund-Utsira

Kasserer

Remy Penev

Industri Energi avd. 31

Styremedlem

Anne Helle

Skolenes Landsforbund Karmøy

Styremedlem

Torunn Huld Ægisdottir

Fellesforbundet avd. 57

Styremedlem

Ann Karin Simonsen

Handel og Kontor Rogaland

Styremedlem

Hilde Slotnes

FO Rogaland

Styremedlem

Ferdinand Turøy

NNN avd. 80

Ungdoms rep

Ole Birger Vik

Fellesforbundet avd. 11 Vestnorsk Transportarbeiderforening

Vara ungdoms rep

Eirik Mæhle Stava

Skolenes Landsforbund Karmøy

1. Vara

Terje Lund

Fellesforbundet avd. 57

2. Vara

Petter Leknes

Industri Energi avd. 204, Husøy Kjemiske Fagforening - BioMar

3. Vara

Barbro Nærbø

Handel og Kontor Rogaland