Støtteerklæring til de streikende i Industri Energi.

Støtteerklæring til de streikende i Industri Energi.

LO i Nord-Rogaland vil utrykke full støtte til våre fagforeningskamerater som streiker på elektrokjemisk overenskomst.

Deres streik er en viktig og prinsipiell kamp som har betydning for hele det organiserte arbeidslivet i Norge. Når industriarbeiderne skaper verdier og overskudd for bedriftene, så er det kun rettferdig at dette også fordeles gjennom reelle lokale forhandlinger.

At arbeidsgiverne skal være prinsipielt imot lokal sanksjonsrett ved forhandlinger er uforståelig. Denne sanksjonsretten har man hatt i alle år innenfor frontfaget, og ordningen har ikke skapt noen problemer for de lokale partene i verkstedindustrien.

LO i Nord-Rogaland mener at alle arbeidstakere i privat sektor bør ha rett til å ivareta sine interesser, og ha de nødvendige virkemidler til å gjøre dette lokalt.

Kampen for en rettferdig fordeling støtter vi fullt ut!

Stå på videre!

Les mer om streiken på nettsiden til industri energi.

18.08.2022 09:00