Salg av valseverkene er en industripolitisk skandale.

Salg av valseverkene er en industripolitisk skandale.

På fredag ble det kjent at Hydro selger valseverkene til et amerikansk oppkjøpsfond. Salget omfatter over 5000 ansatte hvor 650 av dem er i Holmestrand og Karmøy. Usikkerheten vil bli stor for de ansatte i Hydro. Det er viktig å nevne at valseverkene bidro med inntekter på rundt 24 milliarder i fjor. Dette utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene til Hydro. Valseverkene er med andre ord solgt på billigsalg for 14,2 milliarder til KPS Capital Partners.

Staten eier 34% prosent av Hydro. Selskapet som tidligere har vært landets stolte industrilokomotiv. Fellesskapet har stilt opp med økonomisk støtte og gunstige rammevilkår for å sikre en sterk utvikling for flere av våre viktige hjørnesteinsbedrifter landet rundt. Nå selges en strategisk viktig del av selskapet til utenlandsk storkapital. Hydro har aluminiumsverk ved Høyanger og Årdal som leverer til valseverkene. Med nye eiere kan det bli usikkerhet rundt disse leveransene.

 I en tid hvor det settes nye rekorder i antall digitale frokostseminarer om det «grønne skifte», så selges grønne industriarbeidsplasser ut. Hydro-styret tok beslutningen om salg uten å møte de tillitsvalgte først. Staten ved næringsministeren som største eier hadde heller ingen innvendinger mot hydro-styrets avgjørelser. Her finner vi noe av årsaken til industriskandalen.

 Dagens regjering har ingen aktiv industripolitikk, eller ambisjoner for å skape arbeidsplasser i Norge. Næringsminister Nybø sier klart og tydelig at statens eierskapspolitikk kun skal sikre et norsk hovedkontor, avkastning og teknologi. Sysselsetting er tydeligvis ikke så viktig. Vi kan ikke leve av hovedkontor og aksjeutbytter.

 LO i Nord-Rogaland krever at næringsministeren kommer på banen for å trygge norsk eierskap og lokale arbeidsplasser. LO vil ha en politikk som bygger opp industriarbeidsplasser, - ikke selger dem ut. Vi mener at salget av valseverkene er en industripolitisk skandale.

10.03.2021 09:00