Om oss

Det er 54 fagforeninger som er tilsluttet oss og til sammen har disse rundt 16.000 medlemmer i vårt område.

Lokalorganisasjonen skal jobbe for å samordne fagforeningene sin faglige og politiske virksomhet lokalt. Dette innebærer å jobbe med arbeids- og næringspolitikk, full sysselsetting, og gode velferdstjenester i kommunene.

Videre skal vi også legge til rette for tverrfaglig skoleringsarbeid.

Sjekk ut dine fordeler i LOfavør
Gratis juridisk rådgivning for LO medlemmer tilknyttet oss - Les mer

Våre hovedoppgaver:

 

  • Løfte frem og jobbe med politiske saker for våre fagforeninger

  • Vi skal være en tydelig stemme for våre fagforeninger ovenfor kommunene, fylkestinget og stortinget

  • Legge til rette for fellesarrangemenet og skolering på tvers av forbund og kommuner

  • Sørge for at kommunene og fylkeskommunen har fokus på seriøsitetsbestemmelser og arbeidslivskriminalitet

  • Legge til rette for næringsutvikling, sysselsetting og gode velferdstjenester