Ord blir fattige...

Ord blir fattige...

I går formiddag fikk vi den triste beskjeden at vår leder Hans-Christian Gabrielsen er gått bort. 

Hans-Christian viet livet sitt til å kjempe for at andre skulle ha det bra. Han kjempet for rettferdighet og solidaritet. Han kjempet for et trygt og godt arbeidsliv. Og han kjempet for en bedre fremtid.

Ord som engasjement, kunnskap og integritet kjennetegner Hans-Christians virke. Han var en dyktig tillitsvalgt, en stor leder og en god venn. En person som betød mye for mange.

53 år fikk Hans-Christian. Alt for lite, men han utrettet mer enn de fleste.

Han var med å forme samfunnet vårt.

Rommet der Hans-Christian skulle vært kan ingen fylle. I et slikt tap blir ord fattige, men våre tanker går til hans nærmeste. 

Vi takker for alt han var og alt han gjorde for oss.

Steffen Høiland

Leder, LO i Nord-Rogaland

10.03.2021 09:05