Offentlige oppdrag som sikrer et godt arbeidsliv

Offentlige oppdrag som sikrer et godt arbeidsliv

Noe av det viktigste for en ungdom som skal utdanne seg, er å finne et yrke, og senere en lærlingplass i en bedrift. I avisa Ryfylke 9.03 kan vi lese om at stadig færre velger elektrolinja og at rektor ved videregående etterlyser flere søkere til bygg- og anleggsfag. Som han sier; «ungdommen er oppmerksomme, og følger med på arbeidsmarkedet.» En fersk NHO-rapport konkluderer også med at bedrifter sliter med å rekruttere til håndverksfag.

Dette er utfordringer som må møtes med politikk, spesielt med dagens høye arbeidsledighet. Pandemien har vist hvor sårbare vi er når grensene stenges, og importen av arbeidskraft stopper. Vi er blitt helt avhengig av andre land sine fagarbeidere, på verft, byggeplasser, fiskemottak, landbruk, service, renhold, transport og flere. Denne utvikling må snus. Anbudene kan ikke bare inneholde krav om pris og kvalitet, men må også stille krav om fagarbeidere og lærlinger.

Kommuner kan som oppdragsgivere stille krav før anbudene blir vurdert. Gjennom slike krav fjernes lave lønns- og arbeidsvilkår som konkurransefortrinn ovenfor bedrifter som tar samfunnsansvar. Det er viktig å huske at bedrifter opererer på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Det er mange som snakker om det trygge og organiserte arbeidslivet, både i partiprogrammer og i leserinnlegg. Når det offentlige stiller krav må næringslivet innrette seg til dette. Ønsker vi som samfunn at yngre generasjoner skal ta utdannelse som maler, murer, tømrer, må vi også kunne tilby de en jobb å gå til, og en fremtid i yrket.

Seriøsitetsbestemmelsene som Sauda kommunestyre vedtok i 2016 er gode. Men spørsmålet er hvordan har dette blitt fulgt opp i praksis, og hvilke erfaringer har man gjort seg etter snart fem år. Rådmannen orienterte kommunestyre i 2020 om noen mistanker om uryddige forhold hos leverandører i Sauda. Kunne disse forholdene vært unngått?

Kommunen mangler kompetanse og kvalitetssikring sier rådmannen. Her vil vi gjerne gi noen råd: Fair Play Bygg Rogaland er et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og kommuner som er tilknyttet. Formålet er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår gjennom råd og informasjon til oppdragsgivere. «Tett på» er et tverretatlig prosjekt fra skatteetaten som gir råd til privatpersoner som sender inne byggesøknader.

Dette kan være en nyttige ressurser for kommunen sammen med innkjøpsregler som stiller klare krav. Skal vi har et godt arbeidsliv også i fremtiden holder det ikke bare med gode intensjoner og festtaler.

23.03.2021 08:08