En pause for distriktene

En pause for distriktene

På mandag 24.01 kom nyheten om at Fremskrittspartiet ville fremme forslag i stortinget om å foreløpig stanse sentraliseringsprosessen i Statens Vegvesen. Gledelig er det også at regjeringa har tatt til fornuft, og velger å støtte forslaget om å midlertidig stanse sin egen reform. Dermed får trafikkstasjonene leve, og Vegvesenets tjenestetilbud i distriktene opprettholdes foreløpig.

Regjeringas snuoperasjon i helgen kommer ikke av seg selv, men som følge av politisk press.  Her trengs litt historikk. I juli 2020 bestemmer regjeringa at flere trafikkstasjoner skal legges ned.  2.desember kommer beskjeden om at førerprøve på tungbil også skal fjernes fra Sauda.  Dette vil ramme den videregående skolen og næringslivet i Ryfylke hardt.

Den lokale fagforeningen, Skolenes Landsforbund avd. Sauda, engasjerer seg i saken og kontakter Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget.  Dette gir resultater. 15. desember stiller Arbeiderpartiet spørsmål om tungbiloppkjøringa til statsråd Hareide i stortinget.  Videre fremmes forslag fra Kirsti Leirtrø (AP) om å bevare trafikkstasjonene og tjenestetilbudet i distriktene.

LO og Skolenes Landsforbund legger frem saken for opposisjonspartiene og Rogalandsbenken. AP, SV, SP og Rødt vil alle støtte opp om, og bevare, tilbudet i de berørte kommunene.

Forslaget fra Frp og regjeringspartiene gir oss en pause i Vegvesenets omorganisering. Det er bra, men gir ingen langsiktig løsning.  Med Ap sitt forslag, som støttes av SV, SP og Rødt, hadde vi fått en god og varig løsning på denne saken til beste for distriktene.  Saken behandles 2. februar i stortinget.  Dessverre blir ikke det beste forslaget vedtatt.

For oss som tillitsvalgte har støtten fra de rødgrønne partiene vært kjempeviktig. Vi ser hvilke politikere som kjemper for våre lokalsamfunn og arbeidsplasser. I år er det stortingsvalg og vi vil stå på krava til vi får stanset denne meningsløse sentraliseringen.

29.01.2021 08:30