Politisk plattform lokalvalget 2023

Politisk plattform lokalvalget 2023

Hvem som styrer i kommunene og fylket er viktig for velferden vår, for jobbene våre, og for stedet vi bor på. Kommunene har ansvar for at barn og unge får en trygg oppvekst og en god skole, at eldre får en verdig alderdom og at alle innbyggere får den grunnleggende velferden de trenger for å leve gode liv.

Kommunene er også landets største arbeidsgivere med ansvar for tusenvis av arbeidstakere. Kommunene og fylket spiller også en viktig rolle for lokalt næringsliv og arbeidsplasser, som rollemodell, som stor innkjøper av varer og tjenester og som tilrettelegger for næringsvirksomhet.

LO i Nord-Rogaland representerer over 50 fagforeninger med 15.000 medlemmer innen offentlig og privat sektor i hele nord fylket. På vegne av våre fagforeninger har vi utarbeidet flere politiske krav i forbindelse med lokalvalget 2023.

Les hele plattformen her med våre krav.

03.10.2022 11:12