Streik i private omsorgsbedrifter.

Streik i private omsorgsbedrifter.

Bakgrunnen for konflikten er at de som jobber i private institusjoner tjener mindre en de kommunalt ansatte i samme yrke og bransje.

Siden 9. januar har LO-forbundene Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet streiket for bedre lønn for blant andre vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger som jobber i private omsorgsbedrifter. Streiken har omfattet over 100 ansatte ved behandlingsinstitusjoner innenfor rusomsorg, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg og noen barnehager.

Selv om regjeringen stanset streiken ved tvungen lønnsnemd 26.01 gir vi oss ikke. Stortingsvalget til høsten er et retningsvalg, og der vil vi jobbe for et flertall som sikrer profittfri velferd. Ideelle aktører utgjør et verdifullt supplement, men de kommersielle sugerørene med knallharde profittmotiv må forbys.

Leserinnlegg om streiken, Remy Penev

Info om streiken, FO.

25.01.2021 13:00