Juridisk rådgiving for LO medlemmer

Juridisk rådgiving for LO medlemmer

LO i Nord Rogaland har inngått en avtale med Borgen Advokatar.

Denne fordelen gir deg som medlem gratis rettshjelp inntil 60 minutter på møte over telefon eller epost uten vederlag. For den neste timen får du en timepris lik den offentlige salærsats i henhold til lov om fri rettshjelp.

Borgen Advokatar har lang erfaring med juridisk bistand til privatklienter innenfor skilsmisse, barnefordeling, arve- og skifterett, testamenter og uskifte, kjøp og salg av fast eiendom, naborett, jordskifte, forvaltningsrett og fast eiendom (eks. Veirett, naustrett) osv.

Juridisk rådgivning gjelder kun privatrettslige forhold. Saker som omhandler yrkesskader og arbeidsforhold behandles av din lokale fagforening.

Ta gjerne kontakt for spørsmål om juridisk rådgivning.

  • Epost:        firmapost@borgen.no
  • Telefon:     53 45 60 00
  • Kontor:      Haraldsgata 75, Haugesund
  • Nettside:    borgen.no

16.01.2023 13:40