Nytt styre - 2021-22

Nytt styre - 2021-22

Årsmøte for 2021 ble avholdt digital tirsdag 1. Juni

Styret til LO i Nord-Rogaland 2021-22

Bilde:

Øverst fra venstre: Ann Karin Simonsen, Terje Lund, Torunn Huld Ægisdottir, Stian Ollila, Remy Penev

Nederst fra venstre: Oddgeir Andersen, Lauritz Slåttebrekk, Herdis Gunn Rødne, Anne Helle, Hilde Slotnes, Steffen Høiland, Petter Leknes

Verv

Navn

Fagforening

Leder

Steffen Høiland

Fellesforbundet avd. 57

Nestleder

Petter Leknes

Industri Energi avd. 204

Kasserer

Remy Penev

Industri Energi avd. 31

Styremedlem

Anne Helle

Skolenes Landsforbund Karmøy

Styremedlem

Torunn Huld Ægisdottir

Fellesforbundet avd. 57

Styremedlem

Ann Karin Simonsen

Handel og Kontor Rogaland

Styremedlem

Hilde Slotnes

FO Rogaland

Styremedlem

Stian Ollila

Norsk Arbeidsmandsforbund avd 7

Ungdoms rep

Laurtiz Slåttebrekk

EL og IT Rogaland

Vara ungdoms rep

Eirik Mæhle Stava

Skolenes Landsforbund Karmøy

1. Vara

Terje Lund

Fellesforbundet avd. 57

2. Vara

Herdis Gunn Rødne

Fagforbundet Haugesund-Utsira

3. Vara

Oddgeir Andersen

Fellesforbundet avd 57

08.06.2021 09:00