Fairplay Bygg Rogaland

Fairplay Bygg Rogaland

Næringsforeningens ressursgruppe for håndverkere har sammen med LO Rogaland tatt initiativet til å etablere en Fairplay- patrulje i Rogaland. Formålet er sikre en seriøse byggebransje med like konkurransevilkår i kommunene.

Fair Play Bygg Rogaland ledes av Fred Sherling. Fred har lang karriere i politiet og har blant annet ledet A-Krim. Han er en prosjektleder med lang erfaring fra bransjen når det gjelder å jobbe med arbeidskriminalitet. 

FPBR skal:

  • Avdekke og synliggjøre omfang
  • Få informasjon ut til oppdragsgivere
  • Drive forebygging, inkludert opplæring ved skoler

LO i Nord-Rogaland jobber aktivt sammen med FPBR for å møte lokalpolitkere og ordførere i alle kommunene i nord-fylket. Vi skal bidra med kunnskap og råd slik at kommunene har en god kunnskap og evne til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Vi jobber for et godt arbeidsliv med lærlinger, faste ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Da må vi hele tiden sørge for at de seriøse bedriftene vinner oppdrag, og de som driver useriøst ikke får ta del i offentlige oppdrag og anskaffelser. Kommunene har flere politiske verktøy for å sikre dette. Har du tips om saker, eller ønsker mer info om dette arbeidet? Ta gjerne kontakt! 

Sak fra FriFagbevgelse - Arbeidslivskriminalitet og norske kommuner. Sjekk også ut nettsiden til FPBR. 

02.11.2020 09:00