Årsmøtet LO i Nord-Rogaland

Årsmøtet LO i Nord-Rogaland

Onsdag 4. november avholdt LO i Nord-Rogaland sitt årsmøte i Haugesund.

På årsmøte ble det valgt et nytt styre med ny leder og nestleder. Steffen Høiland ble valgt som leder med Herdis Gunn Rødne som nestleder. Remy Penev var ikke på valg, men fortsetter som kasserer og sekretær med et frikjøp på 60%.

Steffen kommer fra Fellesforbundet der han også er valgt som fagforeningsleder for avdeling 57. Han har lang erfaring som tillitsvalgt fra industrien og kommer fra Sauda.

Herdis Gunn kommer fra Fagforbundet Haugesund-Utsira og er fungerende leder i fagforeningen. Herdis Gunn har en lang erfaring som tillitsvalgt og sitter også i bystyret i Haugesund for Arbeiderpartiet. Remy Penev jobber som maskinfører ved smelteverket i Sauda, og kommer fra Industri Energi.

Arbeidsutvalget takker årsmøtet for tilliten og ser frem til å legge ned en innsats på vegne av alle våre fagforeninger. Foran oss står LO kongressen, stortingsvalget og lang rekke med lokalpolitiske saker som vi skal følge opp.

De nye styret:

Verv

Navn

Fagforening

Leder

Steffen Høiland

Fellesforbundet avd. 57

Nestleder

Herdis Gunn Rødne

Fagforbundet Haugesund-Utsira

Kasserer

Remy Penev

Industri Energi avd. 31

Styremedlem

Anne Helle

Skolenes Landsforbund Karmøy

Styremedlem

Torunn Huld Ægisdottir

Fellesforbundet avd. 57

Styremedlem

Ann Karin Simonsen

Handel og Kontor Rogaland

Styremedlem

Hilde Slotnes

FO Rogaland

Styremedlem

Ferdinand Turøy

NNN avd. 80

Ungdoms rep

Ole Birger Vik

Fellesforbundet avd. 11

Vara ungdoms rep

Eirik Mæhle Stava

Skolenes Landsforbund Karmøy

1. Vara

Terje Lund

Fellesforbundet avd. 57

2. Vara

Petter Leknes

Industri Energi avd. 204, Husøy Kjemiske

3. Vara

Barbro Nærbø

Handel og Kontor Rogaland

18.11.2020 12:05